Osnovni podaci o nama

Tvrtka: Primošten d.d.

Skraćena tvrtka: Kamp Adriatic

Sjedište: Raduča 11, 22202 Primošten, Croatia

Registarski sud: Commercial court in Zadar – permanent service in Šibenik,  MBS 060006722, PIN 77587041388

Temeljni kapital : 4.737.805,00  EUR uplaćen u cijelosti,podijeljen na  4.737.805 dionica, svaka nominalne vrijednosti 1,00 EUR

Bankovni račun (multivalutni): HR 7924070001100284375, OTP banka d.d. Split, Ul. Domovinskog rata 61,

Uprava: Kornél Bodnár, direktor