OPĆI UVJETI KUPNJE

OPĆI UVJETI KUPNJE

Ovim Uvjetima definira se postupak naručivanja, plaćanja, pružanja usluga i reklamacija, zaštita autorskih prava te opće odredbe poslovanja prilikom rezervacije i kupnje usluga smještaja i prehrane u Adriatik kamp.com (“Kamp”), pri čemu je prodavatelj navedenih usluga društvo PRIMOŠTEN d.d.

UVJETI NARUČIVANJA, REZERVACIJA I PLAĆANJA

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko web stranice Kampa, elektronskom poštom ili osobno na recepciji Kampa. Rezervacijom kapaciteta preko web stranica, korisnik usluge izjavljuje da prihvaća ove Uvjete u cijelosti. Prilikom rezerviranja korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge uplaćuje depozit ili daje broj važeće debitne/kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Sve rezervacije preko internetskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane Kampa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u Kampa. Naručene usluge Kampa plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: Visa i MasterCard. Osim online, narudžbu je moguće platiti osobno na recepciji Kampa . Konačni obračun usluga vrši se na recepciji Kampa prije odlaska. Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa plaćanja, te obratno. Servis plaćanja i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Korišteni servis plaćanja je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Kampa ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Servis plaćanja je temeljen na 3-D Secure standardu koji trenutno nudi najsigurnije rješenje plaćanja kreditnim i debitnim karticama u internet okruženju. Ukoliko kartica korisnika sudjeluje u 3-D Secure programu od kupca će se tražiti dodatna provjera identiteta kao potvrda da upravo on koristi karticu. Sve cijene izražene su u eurima (EUR), s uključenim PDV-om. Iznos za koji će biti terećena Vaša debitna/kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene prema važećoj tečajnoj listi. Prilikom naplate vašom debitnom/kreditnom karticom isti se iznos pretvara iz eura u vašu lokalnu valutu prema pravilima koja vrijede za plaćanja u inozemstvu. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

UVJETI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Vrijeme dolaska je nakon 15:00 sati na dan dolaska, a vrijeme odjave je prije 10:00 na dan odlaska. Molimo uzmite u obzir da se djeca starosti 12 i više godina smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cijena. Prilikom rezerviranja smještaja, obvezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama. Usluge bazena,ručka, Piano bara i animacije za djecu i odrasle u sezoni 2023. nisu na raspolaganju gostima. Kampa neće priznati eventualne reklamacije vezano uz usluge za koje je navedeno da nisu na raspolaganju u sezoni 2023. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail:

UVJETI REKLAMACIJA I POVRATA

Kampa pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Kampa pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa. Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju u skladu s uvjetima otkaza rezervacije koji su prikazani gostu tijekom postupka rezervacije te dostavljeni gostu uz potvrdu rezervacije. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se online ili pisanim putem (e-mailom ili poštom). Odmah po utvrđivanju točnog iznosa koji treba vratiti gostu, izvršit će se isplata o trošku pošiljatelja isključivo na debitnu/kreditnu karticu s koje je napravljeno plaćanje rezervacije.

PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi nastojat će se riješiti sporazumno uz primjenu hrvatskog prava. Sporovi unutar Europske unije vezane uz internetsku kupnju mogu se rješavati putem ORS platforme na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage U slučaju nepostizanja sporazuma, svi sporovi rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Korisnik usluga/gost se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati i/ili objavljivati bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

IZJAVA O  ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

Određeni osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr., upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Detalji prikupljanja i obrade osobnih podataka navedeni su u Politici privatnosti: https://adriatik-kamp.com/privacy-policy/

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.10.2023. Kampa zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Sve izmjene Uvjeta će biti objavljene putem ove internetske stranice kao I datum stupanja na snagu istih.